Dezynfekcja pomieszczeń Komendy

Strażacy z Naszej Komendy przeprowadzili dezynfekcję na wypadek wystąpienia Covid-19. Do tego celu wykorzystywane są specjalne urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania. Proces ten nazywany fumigacją dokładnie wypełnia odpowiednio przygotowane i zabezpieczone pomieszczenia środkiem biobójczym w postaci gazowej czyli tzw. suchej mgły.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781