Pomagamy w zapewnieniu placówkom oświatowym środków ochrony indywidualnej

Strażacy z naszej komendy pomagają w rozdziale  środków ochrony indywidualnej dla uczniów i nauczycieli w szkołach. Transportem Poczty Polskiej z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych środki te trafiły do nas , a następnie rozdzielone w odpowiedniej ilości trafiły do 52 placówek oświatowych na terenie powiatu. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, środki dezynfekujące posłużą do czyszczenia powierzchni, wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży szkolnej.

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781