KADRA

Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku

kpt. mgr inż. Marcin Lachnik

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku

mł. bryg. mgr inż. Tomasz Dzień

Wydział Operacyjno Rozpoznawczy

Naczelnik wydziału – bryg. mgr inż. Bogdan Jarosz
tel. (16) 649-11-83

Dyżurni operacyjni powiatu

kpt. mgr inż.  Michał Kusy
kpt. Tomasz Słysz
asp. sztab. Dariusz Gdański
st. asp. Andrzej Kałamarz
mł. asp. Jakub Sobień

Sekcja Organizacyjno Kadrowa

Kierownik sekcji – mł. bryg. Marek Stącel
Starszy specjalista – st. asp. mgr Grzegorz Lonc
tel. (16) 649-11-87

Sekcja Kwatermistrzowsko Techniczna

Kierownik sekcji – kpt. Paweł Przeszłowski
Technik – Bogdan Głąb
tel. (16) 649-11-85

Sekcja Finansów

Główna księgowa – mgr inż. Barbara Jarosz
Specjalista – mgr Urszula Kwiatkowska
tel. (16) 649-11-84

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Dowdca JRG – bryg. mgr inż. Dariusz Homa
Z-ca dowódcy JRG – st. kpt. Mirosław Kolano
tel. (16) 649-11-82

Zmiana I

mł. kpt. Janusz Waniowski
kpt. inż. Krzysztof Wiśniowski
st. asp. Leszek Szczepański
mł. asp . Bartosz Żak

mł.ogn.. Rafał Majka
sekc. Paweł Dąbek
sekc. Marek Lorenowicz
sekc. Dariusz Bielec
sekc. Roman Niemiec
sekc. Robert Kowal
sekc. Tomasz Jurkiewicz

Zmiana II

asp. sztab. Mirosław Inglot
asp. sztab Ryszard Jakielaszek
asp. sztab. Mirosław Lasek
asp. Łukasz Rogala

st. ogn. Waldemar Janas
st. ogn. Wojciech Magoń
mł. ogn. Łukasz Michalik
sekc. Łukasz Hawer
sekc. Jarosław Słysz
sekc. Łukasz Lis
sekc. Jacek Kojder

Zmiana III

st. kpt. inż. Adam Jurkiewicz
asp. sztab. Tomasz Flak
asp. sztab. Bartłomiej Kowalik
asp. sztab. Marek Kubrak
mł. asp. Eryk Poterek
mł. asp. Grzegorz Górski
sekc. Marek Cwynar
sekc. Jan Kolanek
sekc. Tomasz Świtalski
sekc. Piotr Filipów
sekc. Piotr Bielec