Obszar działania

Charakterystyka Powiatu Przeworskiego

Powiat przeworski zajmuje wąski, długi pas rozciągający się od Pogórza Dynowskiego na południe aż po Płaskowyż Tarnogrodzki na północy. Położenie takie sprawia , że teren powiatu jest niezwykle zróżnicowany pod względem geograficznym. Na stosunkowo niewielkim obszarze znajdują się rozległe niziny, z zachowanymi resztkami dawnej Puszczy Sandomierskiej, zastępowane stopniowo pagórkowatymi terenami wokół Przeworska, a następnie łagodnie przechodzące w malownicze pasmo Pogórza Dynowskiego. W obrębie powiatu przebiega bowiem granica między silnie zróżnicowanymi jednostkami fizjograficznymi-Pogórzem Karpackim oraz Kotliną Sandomierską. Północną granice powiatu wytycza dolina rzeki Złotej, płynąca przez zalesione tereny Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, na południu wyznacza ją dolina rzeki Mleczki, malowniczo wijąca się pośród zboczy Pogórza Dynowskiego. Przez powiat przepływają też dwie największe rzeki Podkarpacia- od zachodu Wisłok a od wschodu San, obie łączące się w okolicach Sieniawy.

Administracyjnie powiat obejmuje: miasto Przeworsk, 2 gminy miejsko-wiejskie: Kańczugę i Sieniawę oraz 6 gmin wiejskich: Adamówkę, Gać, Tryńczę, Zarzecze, Jawornik Polski i  Przeworsk.

Ze względu na położenie przy głównych trasach komunikacyjnych powiat jest łatwo dostępny zarówno dla turystów jak i przedsiębiorców. Przez leżący w sercu powiatu Przeworsk przebiega niezwykle ważna droga międzynarodowa E-94 oraz autrostrada A-4, biegnąca do przejścia międzynarodowego z Ukrainą w Korczowej. Miasto jest również ważnym węzłem kolejowym. Najważniejsze połączenie kolejowe to relacja: Szczecin-Wrocław-Katowice-Kraków-Przemyśl-Kijów. Z Przeworska prowadzą również linie do Lublina i Bełżca. Miasto posiada dogodne połączenie komunikacyjne z Rzeszowem, Przemyślem, Sanokiem, Lublinem, Krakowem i Warszawą. Północną cześć powiatu przecina droga krajowa 77, która dotrzemy zarówno do Przemyśla jak i Stalowej Woli,. Wzdłuż powiatu przez Przeworsk przebiega ponadto trasa nr 835, łącząca Lublin z Grabownicą Starzeńską i dalej Sanokiem. Teren powiatu pokryty jest gęstą siecią dróg lokalnych. Nie ma większego problemu z dojazdem do miejscowości powiatu, oraz do znajdujących się w nich zabytków.

Powierzchnia powiatu wynosi 698 km2.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781